Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ("Koç Finansal Hizmetler" veya "Şirket"), Koç Grubu'nun finans sektöründeki iştiraklerini (Koçbank, Koç Yatırım, Koç Leasing, Koç Faktoring, Koç Portföy, Koçbank Nederland NV ve Koçbank Azerbaycan) tek çatı altında toplayarak müşterilere entegre finansal hizmetleri sunma hedefi doğrultusundaki kararına dayanarak 16 Mart 2001 tarihinde kurulmuştur.

Koç Finansal Hizmetler, kuruluşundan bu yana bünyesinde bulunan şirketler arasındaki işbirliği imkanlarını olabildiğince geliştirerek uluslararası standartlarda bir finansal grup olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

2002 yılında Koç Grubu'nun UniCredito Italiano S.p.A. ("UniCredit Grubu") ile Koç Finansal Hizmetler bünyesinde gerçekleştirdiği %50 - %50 ortaklık ile Türk bankacılık sektörüne ilk kez yabancı bir ortak dahil olmuştur. Böylelikle Şirket, Türkiye'nin önde gelen finansal hizmetler gruplarından biri olma hedefine paralel olarak uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Her iki hissedar, Koç Finansal Hizmetler'in piyasalardaki konumunu güçlendirip büyümesi ve Türkiye'nin önde gelen finansal gruplarından biri olması konusunda vizyon birliğine varmıştır.

2005 yılında Yapı Kredi Bankası hisselerinin Koçbank tarafından satın alınması neticesinde Yapı Kredi Bankası ve bağlı iştirakleri (Yapı Kredi Portföy, Yapı Kredi Yatırım, Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring, Yapi Kredi Yatırım Ortaklığı, Yapı Kredi Sigorta, Yapı Kredi Emeklilik, Yapı Kredi Bank Nederland, Yapı Kredi Bank Moscow vb) grup bünyesine geçmiştir.

2006 yılında Koçbank'ın Yapı Kredi Bankası'na devri ile yasal birleşme süreci tamamlanmış ve yeni oluşumun "Yapı Kredi" ismiyle faaliyetlerini sürdürmesine karar verilmiştir. Böylelikle, Türk bankacılık tarihinin en büyük birleşmesi gerçekleştirilmiştir.

2001 yılında 100.000 TL sermaye ile kurulan Şirket'in bugün tamamı ödenmiş sermayesi 6.400.600.000,00 TL'dir.